Inżynieria ruchu

ELEKTROTIM S.A. zajmuje się za budową i eksploatacją infrastruktury drogowej.

W grupie produktowej inżynieria ruchu drogowego Spółka oferuje:

  • Oznakowanie pionowe
  • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
  • Oznakowanie poziome grubowarstwowe
  • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Projekty sygnalizacji świetlnej
  • Projekty organizacji ruchu
  • Organizacja ruchu zastępczego

 

Dyrektor Zakładu Inżynierii Ruchu

Bartosz Dłubacz

Tel.: ( +48 71) 38 82 469

Tel.kom.: ( +48) 697 400 469

e-mail: bartosz.dlubacz@elektrotim.pl