Sieci sanitarne

ELEKTROTIM S.A. zajmuje się budową i modernizacją infrastruktury podziemnej.

W grupie produktowej sieci sanitarne Spółka oferuje:

 • sieci i przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
 • sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorami, osadnikami i zbiornikami retencyjnymi,
 • przepompownie i tłocznie ściaków
 • sieci i magistrale wodociągowe wraz z przyłączami i komorami wodomierzowymi.
 • stacje uzdatniania wody (SUW) wraz z automatyką,
 • renowacje kanalizacji za pomocą rękawów termoutwardzalnych i pakerów.

 

ELEKTROTIM S.A. świadczy usługi w zakresie:

 • kompleksowej budowy i uruchomienia systemu kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z niezbędną armaturą towarzyszącą oraz instalacjami AKPiA;
 • kompleksowej budowy infrastruktury podziemnej (uzbrojenia terenu) w tym sieci: teletechnicznych, nn, SN, gazowych, sanitarnych,
 • kompleksowej budowy przepompowni i tłoczni ścieków wraz z rurociągami grawitacyjnymi oraz tłocznymi z rur PEHD w zakresie średnic 63-800 mm,
 • projektowania i wykonawstwa, w tym przebudowy wszystkich sieci uzbrojenia terenu,
 • budowy sieci kanalizacyjnych z rur: kamionkowych, bazaltowych, PP, PEHD, PCV, GRP,
 • robót ziemnych, makroniwelacji terenu.

 

Dyrektor Zakładu Sieci Sanitarnych

Marek Surygała

Tel: ( +48) 71 388 25 13

Tel. kom.: ( +48) 722 201 513

e-mail: marek.surygala@elektrotim.pl