System zarządzania

ELEKTROTIM S.A. wdrożył i stosuje systemy zarządzania oparte na następujących normach i publikacjach:

  • PN ISO 9001:2015 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
  • AQAP 2110:2016 - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.
  • ISO 45001:2018 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.
  • ISO/IEC 27001:2017 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Wymagania.
  • ISO 14001:2015 - System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.

Na zgodność z powyższymi dokumentami Spółka uzyskała odpowiednie certyfikaty.

Stanowią one potwierdzenie, że ELEKTROTIM S.A. prowadzi konsekwentną politykę zarządzania przedsiębiorstwem, która koncentruje się na osiąganiu sukcesu poprzez wysoką jakość oferowanych wyrobów i usług oraz pracę wykwalifikowanego i doświadczonego personelu.

Mamy świadomość odpowiedzialności zarówno za nasze produkty, które spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwo naszych pracowników, których praca w znaczącym stopniu składa się na osiągnięcie wyników i zadowolenie Klientów. Dbamy o ograniczenie ryzyka na stanowiskach pracy i stale doskonalimy nasze działania dla zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy.

W trosce o komfort we współpracy z Klientami, posługujemy się standardem bezpieczeństwa informacji, który pozwala na szacowanie ryzyk z nimi związanych i dzięki temu na osiągnięcie odpowiedniego poziomu poufności, dostępności i integralności informacji, która powstaje, jest przetwarzana i przechowywana w Spółce. Pozwala to na budowanie wzajemnego zaufania w relacjach partnerskich.

Każdego roku eksperci z Centrum Certyfikacji Jakości w trakcie auditów monitorują funkcjonowanie i doskonalenie wdrożonych przez nas systemów, dzięki czemu możemy mieć pewność, że ELEKTROTIM S.A. przestrzega wymagań określonych w międzynarodowych normach zarządzania.