System zarządzania

ELEKTROTIM S.A. wdrożył i stosuje systemy zarządzania oparte na następujących normach i publikacjach:

  • PN ISO 9001:2015 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
  • AQAP 2110:2016 - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.
  • ISO 45001:2018 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.
  • ISO/IEC 27001:2017 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Wymagania.
  • ISO 14001:2015 - System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.

Na zgodność z powyższymi dokumentami Spółka uzyskała odpowiednie certyfikaty których ważność została potwierdzona.

Stanowią one potwierdzenie, że ELEKTROTIM S.A. prowadzi konsekwentną politykę zarządzania przedsiębiorstwem, która koncentruje się na osiąganiu sukcesu poprzez wysoką jakość oferowanych wyrobów i usług oraz pracę wykwalifikowanego i doświadczonego personelu.

Mamy świadomość odpowiedzialności zarówno za nasze produkty, które spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwo naszych pracowników, których praca w znaczącym stopniu składa się na osiągnięcie wyników i zadowolenie Klientów. Dbamy o ograniczenie ryzyka na stanowiskach pracy i stale doskonalimy nasze działania dla zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy.

W trosce o komfort we współpracy z Klientami, posługujemy się standardem bezpieczeństwa informacji, który pozwala na szacowanie ryzyk z nimi związanych i dzięki temu na osiągnięcie odpowiedniego poziomu poufności, dostępności i integralności informacji, która powstaje, jest przetwarzana i przechowywana w Spółce. Pozwala to na budowanie wzajemnego zaufania w relacjach partnerskich.

Każdego roku eksperci z Centrum Certyfikacji Jakości w trakcie auditów monitorują funkcjonowanie i doskonalenie wdrożonych przez nas systemów, dzięki czemu możemy mieć pewność, że ELEKTROTIM S.A. przestrzega wymagań określonych w międzynarodowych normach zarządzania.