ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

W ramach działalności ELEKTROTIM S.A. zidentyfikowano szereg aspektów środowiskowych związanych z funkcjonowaniem Spółki, wśród których wyłoniono znaczące aspekty środowiskowe – Rejestr aspektów środowiskowych 2024

Aspekt środowiskowy to element działań organizacji, jej wyrobów lub usług, oddziałujący wzajemnie ze środowiskiem. Aspekt, który ma lub może mieć znaczący wpływ na środowisko nazywamy znaczącym aspektem środowiskowym.

Wpływ na środowisko to każda zmiana w środowisku, zarówno korzystna jak i niekorzystna, która częściowo lub w całości jest spowodowana działaniami organizacji, jej wyrobami lub usługami.

Wpływ aspektów środowiskowych wyłonionych w Spółce jest stale monitorowany, prowadzone są również działania ograniczające ich szkodliwy wpływ na środowisko.