Podpisanie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

W dniu 28 grudnia 2023 r. ELEKTROTIM S.A. podpisała umowę z GDDKiA na realizację istotnego w kontekście bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego kontraktu. Zadanie dotyczy prac na drodze krajowej nr 35 w Unisławiu Śląskim, która prowadzi z Wrocławia, aż po granicę polsko-czeską. ELEKTROTIM  wybuduje chodniki (prawie 1800 metrów), zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. Zostaną także zrealizowane prace w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. Łączna wartość kontraktu to prawie 10 mln pln netto.