Podpisanie umowy z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

W dniu 21 lutego 2024 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. zawarła umowę z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach, której przedmiotem jest wykonanie systemu pomocy nawigacyjnych na Lotnisku Szczecin-Goleniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość umowy brutto to 11.550.430,56 EUR (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści euro 56/100); a netto to 9.390.593,95 EUR (słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy euro 95/100).