Podpisanie umowy z TAURON Dystrybucja S.A.

W dniu 24.01.2024 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. zawarła umowę z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Budowa linii kablowej 110 kV pomiędzy R-101 GPZ Walecznych – R-107 GPZ Kurkowa” we Wrocławiu. Umowa zawierana jest w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość umowy to 24 mln pln netto.