Krzysztof Kaczmarczyk

Krzysztof Kaczmarczyk  – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Krzysztof Kaczmarczyk został powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu w dniu 24 czerwca 2021 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2019 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie, od 2021, Prezes Zarządu spółki biotechnologicznej Mabion S.A. notowanej na GPW.

Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Elektrotim, Enter Air, Duon, Giełda Papierów Wartościowych, Graal, Huuuge Games, Integer, InPost, KGHM, LCCorp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, Wirtualna Polska, Work Service, VIGO, 4fun Media.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteria wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Mandat Pana Krzysztofa Kaczmarczyka wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2023.