ELEKTROTIM S.A. na liście przedsiębiorstw kluczowych dla zachowania bezpieczeństwa państwa

W dniu 22 kwietnia 2020 roku ELEKTROTIM S.A. otrzymała pismo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące ujęcia Spółki w wykazie przedsiębiorstw  kluczowych dla zachowania bezpieczeństwa państwa i ciągłości działania infrastruktury krytycznej.