ELEKTROTIM opublikował skonsolidowane wyniki za I półrocze 2021 roku