Nagroda "Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca"

ELEKTROTIM S.A. otrzymał nagrodę dla "Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracowcy" za zaangażowanie we wprowadzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych wśród pracowników spółki. Program „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca" zainaugurowany w styczniu 2020 roku ma na celu uhonorowane pracodawców, którzy pomagają swoim pracownikom w zbudowaniu systemu oszczędności oraz dbają o przyjazne środowisko pracy. Do programu pracodawcy są zgłaszani przez Instytucje Finansowe. Wśród laureatów poprzednich edycji programu znalazły się między innymi firmy: Google, Skanska, Fakro. Udział Pracowników ELEKTROTIM S.A. w Pracowniczych Planach Kapitałowych to aż 65%.