Rekomendacja zakupu akcji ELEKTROTIM z DM BDM

Analitycy Domu Maklerskiego BDM S.A. w raporcie z 9 grudnia 2022 r., podnieśli cenę docelową dla akcji spółki Elektrotim do 8,17 zł z 6,79 zł wcześniej, a rekomendację do "akumuluj" z "trzymaj".

Raport DM BDM został przygotowany na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0, którego ELEKTROTIM S.A. jest beneficjentem. Program polega na przygotowywaniu przed Dom Maklerski raportów analitycznych zakwalifikowanych spółek z rynku głównego GPW i New Connect. Obecna edycja programu obejmuje 65 spółek.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem ELEKTROTIM S.A. przygotowanym przez Dom Maklerski BDM S.A.