Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A., powołała w dniu 14.12.2022 r. Pana Artura Więznowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce, zbadanego przez Radę Nadzorczą, Pan Artur Więznowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A., nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Artur Więznowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące Pana Artura Więznowskiego powołanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 14.12.2022 r., tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Życiorys Pana Artura Więznowskiego