Strategia ELEKTROTIM S.A. na lata 2023 - 2025

Przyjęta Strategia jest zorientowana na długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający wzrost wartości Spółki. Zarząd Spółki w rocznym sprawozdaniu z działalności będzie informować o realizacji przyjętej Strategii. W przypadku zmiany Strategii Spółka przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Strategii