Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 r.

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu ELEKTROTIM S.A. i Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2023 roku. Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu półrocznego został wyznaczony na dzień 27 września 2023 roku. Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego ELEKTROTIM S.A. i Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2023 roku został ustalony na dzień 20 września 2023 roku.

Raport bieżący nr 27/2023