Konkurs Odkrywca 2017

Kolejny raz ELEKTROTIM S.A. zaprasza studentów do udziału w organizowanym konkursie „ODKRYWCA”

Uczestnikiem Konkursu może zostać student ostatniego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który złożył i obronił pracę inżynierską lub magisterską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017r.

Prace konkursowe to złożone i obronione w terminie prace inżynierskie lub magisterskie z zakresu nauczania w ramach Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

     Zwycięzca otrzymuje:

  • nagrodę główną - pieniężną w wysokości: od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł netto
  • propozycję płatnego stażu u Organizatora.

     Wyróżniony uczestnik konkursu otrzymuje:

  • nagrodę pieniężną w wysokości do 2.000,00 zł netto.

     Promotor zwycięskiej lub wyróżnionej pracy otrzymuje:

  • nagrodę pieniężną w wysokości 50% wartości nagrody dla Zwycięzcy/Wyróżnionego – do 2.500,00 zł netto

    

      Prace konkursowe można zgłaszać do dnia 4 września 2017r.

     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 29 września 2017r.

      Symboliczne wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu nastąpi podczas uroczystości Inauguracji roku akademickiego na Wydziale Elektrycznym

      Politechniki Wrocławskiej.

 

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora:

ELEKTROTIM SA

ul. Stargardzka 8

54 – 156 Wrocław

REGULAMIN KONKURSU ODKRYWCA 2017