ELEKTROTIM podpisał umowę ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej

Umowa została zawarta w dniu 24.03.2022 roku, na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej. Wartość umowy netto to 270.005.863,21 zł. Termin zakończenia robót: 90 dni od dnia zakończenia robót polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów. Spółka posiada doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju projektów. W latach 2019-2021 Spółka zrealizowała na zlecenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu umowę, której przedmiotem była rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru na odcinku o długości około 32 km.