Dywidenda

Nadrzędnym celem Zarządu ELEKTROTIM S.A. jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki, budowania ich majątku poprzez realizację programu inwestycyjnego oraz czytelnej, długofalowej i stabilnej polityki dywidend.

Szczegóły polityki wypłat dywidend dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. w załączonym pliku (zobacz)

Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.983.009 akcji.

Wypłaty dywidendy przez ELEKTROTIM S.A. w latach 2008 - 2017 

Stopa dywidendy w latach 2008-2017 

Informacje na temat wypłaconych dywidend w latach 2011 -2016:

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2017 (raport bieżący nr 17-2017)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2016 (raport bieżący nr 21-2016)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2015 (raport bieżący nr 33-2015)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2014 (raport bieżący nr 15-2014)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2013 (raport bieżący nr 17-2013)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2012 (raport bieżący nr 13-2012)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2011 (raport bieżący nr 15-2011)