Prezentacje

ELEKTROTIM S.A. zachęca do zapoznania się z informacjami zawartymi w  poniższych prezentacjach:

Prezentacje wyników Spółki:

ROK 2023

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po III kwartale 2023 r.

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2023 r.

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I kwartale 2023 r.

ROK 2022

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po 2022 r.

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po III kwartale 2022 r.

Prezntacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2022 r.

ROK 2021

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po 2021 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2021 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I kwartale 2021 roku

ROK 2020

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po 2020 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po III kwartale 2020 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2020 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I kwartale 2020 roku

ROK 2019

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po 2019 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po III kwartale 2019 roku

Pezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2019 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po i kwartale 2019 roku

ROK 2018

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po 2018 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po III kwartale 2018 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2018 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I kwartale 2018 roku

ROK 2017

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po 2017 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po III kwartale 2017 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2017 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I kwartale 2017 roku

ROK 2016

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po 2016 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po III kwartale 2016 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2016 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I kwartale 2016 roku

ROK 2015

Prezentacja_wyników_skonsolidowanych_i_jednostkowych_po_2015r.

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po III kwartale 2015r.

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2015r.

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I kwartale 2015r.

ROK 2014

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po IV kwartale 2014r.

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po III kwartale 2014r

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2014r

ROK 2013

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po IV kwartale 2013r.

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2013r.

ROK 2012

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po roku 2012

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po III kwartale 2012 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I półroczu 2012 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I kwartale 2012 roku

ROK 2011

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych za rok 2011

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po III kwartale 2011 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po II kwartale 2011 roku

Prezentacja wyników skonsolidowanych i jednostkowych po I kwartale 2011 roku