Okresy zamknięte

W związku z obowiązującym od 3 lipca 2016r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) ELEKTROTIM S.A. podaje wykaz terminów publikacji raportów okresowych w roku 2023 dla ELEKTROTIM S.A. z zaznaczonymi okresami zamkniętymi. Okres ten wynosi 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem każdego raportu okresowego. Rozszerzeniu uległ zakres dot. informowania o transakcjach na akcjach – rodzaje transakcji to nie tylko nabycie/zbycie, ale również krótka sprzedaż, zastaw, pożyczka, darowizna, subskrypcja, emisja. Tym samym te transakcje nie mogą być dokonywane w okresie zamkniętym.

Okresy zamknięte na dokonywanie transakcji na akcjach ELEKTROTIM w 2024 roku wraz z terminami publikacji raportów okresowych w roku 2024