Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny ELEKTROTIM S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 marca 2007 roku.

Treść Prospektu emisyjnego wraz z aneksem w załączonych plikach:

(Prospekt emisyjny)

(Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego)