Otoczenie

ELEKTROTIM S.A. na tle polskich firm z sektora elektroinstalacyjnego - dane po 2016 i 2017 roku

(źródło: ELEKTROSYSTEMY, dodatek Firmy Elektroinstalacyjne, czerwiec 2018)

FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE W LATACH 2016 I 2017