Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy - 2015

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 25 maja 2015r., o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.