Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy - 2018

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, informuje o odbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 13 listopada 2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.